Pakinggan ang official statement ng PITAHC mula kay Director General Dr. Annabelle Pabiona-De Guzman kasama si Mr. Jonathan Fernando na isang Traditional Filipino Medicine at Hilot Expert. Hosted ni Angel G

H TALK ASIA- Be Healthy Be Positive

Share this: